AFFILIATED SUBSIDIARIES

JISC (SHANGHAI) CO., LTD.

Tel: +86-21-5433-0690

Fax: +86-21-5443-6068

Website: http://jisc-cn.com/ 

Email: sales.sh@jisc-cn.com

Address: 上海市浦西闵行区联航路1505弄复地浦江中心

                 4号楼1401室 。邮编 :20112 

JISC (VIETNAM) CO., LTD.

Tel: +84-24-3783-4559

Fax: +84-24-3783-4560

Website: http://jisc-vn.com/ 

Email: sales.han@jisc-vn.com

Address: Phòng 703, tòa nhà Trần Phú đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam