AFFILIATED SUBSIDIARIES

JISC (SHANGHAI) CO., LTD.

Tel: +86-21-5089-9727

Fax: +86-21-5090-6250

Website: http://jisc-cn.com/ 

Email: sales.sh@jisc-cn.com

Address: 上海浦东新区东方路1369号海富花园25B室

JISC (VIETNAM) CO., LTD.

Tel: +84-24-3783-4559

Fax: +84-24-3783-4560

Website: http://jisc-vn.com/ 

Email: sales.han@jisc-vn.com

Address: Phòng 703, tòa nhà Trần Phú đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam